Blog Giáo Dục

Blog Giáo Dục

10 trường THPT điểm chuẩn cao nhất TP HCM

THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất nhiều năm liền, với tỷ lệ chọi cũng ở mức cao nhất - 1 chọi 3 hoặc 4. Do Covid-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10...

Page 2 of 2 12