Average Rating: 4.8 stars (based on 6 ratings)

Lifestyles Blog

Sự ‘hai mặt’ của Facebook

Sự ‘hai mặt’ của Facebook Một nhân viên cũ Facebook tiết lộ thường có sự khác biệt giữa các tuyên bố công khai của Facebook với việc ra quyết định nội bộ.Nhân viên giấu tên này từng làm...

Page 1 of 746 12746