0334072727

Thẻ: thị trấn ma

Thị trấn bí ẩn giữa rừng

Nhiều người đã gọi Borne Sulinowo là thị trấn ma, vì trong nhiều năm nó không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào.

Tìm Nhanh

Xu Hướng